Uredba EU 1169/2011

Uredba 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikov s 13. 12. 2016  predpisuje označevanje hranilne vrednosti za predpakirana živila.

 

To so povprečne vrednosti, ki temeljijo na analizi živila, ki jo opravi proizvajalec, na izračunu iz znanih ali dejanskih povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin, ali na izračunu iz splošno veljavnih in sprejetih podatkov. Uredba ne predpisuje načina izračuna, so pa objavljene smernice v zvezi z določitvijo dovoljenih odstopanj za hranilne vrednosti, navedene na označbi. Izračun iz recepta prek posameznih sestavin je dovoljen z zakonodajo, za ustreznost izračuna je odgovoren nosilec živilske dejavnosti.

 

IZOBRAŽEVANJA

 Po želji izvedemo tudi izobraževanja na temo Uredbe 1169/2011 na željeni lokaciji.